NL | EN

Sense in the city

Home > Projecten > Sense in the city

De creatieve industrie ontwikkelt producten of diensten in de stedelijke omgeving waarbij kennis over a) locatie, b) gedrag en c) stemming van de gebruiker essentieel is. Veelal wordt deze kennis verkregen door menselijke onderzoekers die observatiestudies doen, waardoor grote hoeveelheden data en realtime metingen niet mogelijk zijn.

In het project ‘Sense In The City’ wordt een systeem opgezet dat informatie over personen in de openbare ruimte in de stad verzamelt – met name hun stemming, activiteiten en gedrag. Bestaande platforms worden gecombineerd. Het systeem zal uit een aantal reconfigureerbare modules voor gedragsanalyse bestaan, waarmee op eenvoudige wijze interactieve systemen te bouwen zijn. Het kan gebruikt worden door studenten en partners van CoE.

Om een snelle start te waarborgen start het project met twee platforms die in projecten binnen CREATE-IT gebruikt worden: het SENSE-OS platform dat gebruikt wordt in het COMMIT project ‘Sensei’ en het CITY-SDK platform uit het gelijknamige EU project. Het eerste systeem is toegespitst op sensor data afkomstig van mobiele platforms, terwijl het tweede systeem in staat is de data van de partijen in de stad te ontsluiten.

Voor de gedragsanalyse wordt voortgebouwd op eerder werk in het Digital Life Centre op het gebied van camerasurveillance (Oosterhout, 2012), wearable sensoren (Englebienne, 2013) en sociale media (spinoff ‘Greencorn’).

SIM SENSEI City Runner app

In samenwerking met de projecten SENSEI en de CitySDK is een hardloop app gemaakt, die door 2000 studenten in de eerste week van februari gebruikt gaat worden.
Lees het nieuwsbericht voor meer informatie over de app.

Beeld & Video