NL | EN

Home > Nieuws

Versnelde uitrol thuisrevalidatie met inzet van eHealth

16-04-2020

Vanwege de huidige crisissituatie rondom COVID-19 willen veel zorginstellingen patiënten vervroegd -maar wel gezond en verantwoord- naar huis sturen. Dit geldt ook voor oudere mensen, die te maken hebben met geriatrische revalidatie.

Margriet Pol, onderzoeker bij Digital Life, springt daar met een compleet projectteam voortvarend op in: gezamenlijk zijn zij heel druk bezig om zinvolle apparatuur van het Hipper platform en online trainingen versneld op orde te krijgen. De implementatie vindt plaats onder leiding van zorginstelling Vivium, waarbij zowel de vestiging Naarderheem als Flevoburen worden betrokken.

Zo is er vervroegd gestart met online besprekingen in werkgroepen rond de thema’s eHealth, behandeling en zorg. Ook wordt er per direct bekeken wat een geschikte en veilige manier kan zijn om te beeldbellen voor ouderen. Daarnaast zijn alle benodigdheden van het Hipper platform met voorrang in gereedheid gebracht, zoals bijvoorbeeld sensorsystemen en activiteitenmonitoren.

Met deze waardevolle inzet van het gehele team kunnen nu ziekenhuisbedden worden gespaard voor patiënten met het coronavirus. Ook voor jullie geldt: een groot applaus!