NL | EN

Home > Nieuws

Terugblik geslaagde 'Food for Thought Inspiratiesessie'

18-11-2022

Ons lectoraat Digital Life verzorgde op 17 november twee interessante Food for Thought presentaties op de Amstelcampus: over het Modulair Online Platform én het ontwerpen van mensgerichte AI-systemen van de toekomst. Onder het genot van een smakelijke lunch zaten alle deelnemers ademloos te luisteren!

Deze maandelijkse lunchbijeenkomst van het Kenniscentrum FDMCI en Center of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is bestemd voor onderzoekers, docenten en studenten. Twee sprekers praten je bij over actueel onderzoek, nieuwe uitvindingen en hun lessons learned.

Somaya Ben Allouch, lector bij de onderzoeksgroep Digital Life, opende de november-sessie met een korte introductie. Ze benoemde dat het lectoraat zich bezig houdt met toegepast onderzoek naar zowel ontwerp als ontwikkeling, gebruik, implementatie en evaluatie van digitale technologie binnen het domein van gezondheid en welzijn vanuit een mensperspectief.

Modulair Online Platform: één platform, meerdere toepassingen

Voor het programma Mensen in Beweging (MiB) vindt onderzoek plaats binnen de driehoek voeding, beweging en technologie. Hierbij worden regelmatig applicaties ontwikkeld om gedragsverandering op het gebied van voeding en beweging te stimuleren. Aangezien de basiselementen van deze digitale tools vaak overeenkomen, is een MiB-platform ontwikkeld dat voor nieuwe projecten als uitgangspunt gebruikt kan worden.

Michel Oey, sinds vijf jaar onderzoeker bij het lectoraat Digital Life, liet in deze hands-on presentatie aan de hand van de casus 'SO-NUTS' zien hoe dit platform ingezet kan worden om de leefstijl van deelnemers te optimaliseren.

In dit project leeft bovendien de vraag hoe deelnemers van verschillende achtergronden en leefstijlen makkelijker bij het onderzoek betrokken kunnen worden.

Het modulair online platform is ontwikkeld vanuit een zaaigeldproject, gefinancierd door CoECI.

Ontwerp van mensgerichte AI-systemen van de toekomst

Binnen het EU-project DCODE ligt de nadruk op het ontwerp van AI-systemen voor de toekomstige samenleving. Eén specifiek onderzoeksproject richt zich op de vraag: 'Welke vaardigheden en competenties hebben ontwerpers nodig om te werken en speculeren met data en datagedreven systemen?'

Tijdens deze Food for Thought bijeenkomst sprak Mugdha Patil, PhD-student bij het lectoraat Digital Life, op intrigerende wijze over dit deelproject dat zich richt op het ontwikkelen van prototypen van nieuwe professionele rollen en ontwerppraktijken voor toekomstige digitale samenlevingen. Om een adequaat voorstel te doen, richt haar onderzoek zich op speculatieve ontwerppraktijken in relatie tot de hedendaagse pedagogische opvatting met als doel tot een nieuwe inzichten te komen.

We kijken terug op een geslaagde Food for Thought bijeenkomst voor een volle zaal!