NL | EN

Home > Nieuws

Interactieve communicatie tussen mens en robot

08-09-2023

Marianne Bossema, docent-onderzoeker bij het lectoraat Digital Life, nam eind augustus deel aan de IEEE RO-MAN 2023 Conference in Busan (Zuid-Korea), een conferentie over interactieve communicatie tussen mens en robot. Zij presenteerde daar de resultaten van een scoping review over ‘human-robot co-creativity’ en op basis daarvan een agenda voor verder onderzoek. De conferentie maakte het mogelijk om onderzoekers van over de hele wereld te ontmoeten, en over hun onderzoek te leren.

Ouderen en technologie

Marianne startte in februari dit jaar met haar promotieonderzoek rondom de vraag: 'Hoe kan intelligente technologie ouderen helpen bij creatieve activiteiten?' Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een Promotiebeurs voor Leraren van NWO. Zij wordt begeleid door supervisors Somaya Ben Allouch (onder andere lector bij Digital Life), Rob Saunders en Aske Plaat (beiden verbonden aan LIACS, Universiteit Leiden).

Co-creatie

Dit studiejaar '23-'24 gaat Marianne zich bezighouden met (focusgroep-) interviews, en organiseert ze een tekencursus voor ouderen ‘Leren tekenen met robots', in samenwerking met Dynamo Amsterdam. Met inbreng van studenten van HBO-ICT en het Robotlab van de Hogeschool van Amsterdam (Faculteit Techniek) worden hiervoor prototypes ontwikkeld. In de tekencursus kunnen onderzoekers, kunstenaars, ouderen en studenten samen ontwikkelen en leren hoe de technologie aan specifieke behoeften en wensen kan voldoen.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan gerust contact op met Marianne: m.bossema@hva.nl