NL | EN

Home > Nieuws

'HBO meets MBO' over inzet van robots in de gezondheidszorg

14-11-2023

Om docenten van het MBO College West - ROC van Amsterdam (opleiding Zorg & Welzijn) te ondersteunen in hun professionalisering, verzorgden twee collega's van de onderzoeksgroep Digital Life (Hogeschool van Amsterdam, faculteit DMCI) begin november een workshop over de inzet van robots in de zorg. Deze sessie maakte onderdeel uit van een studiedag voor docenten op het ROC. Marianne Bossema en Lamia Elloumi, beiden werkzaam als docent-onderzoeker bij Digital Life, presenteerden een overzicht van verschillende soorten robots in de gezondheidszorg, variërend van chirurgische robots tot sociale robots.

Kennisoverdracht

Daarna werden er twee robots geïntroduceerd: de NAO en Alpha Mini, beiden humanoïde robots met een lichaamsvorm die lijkt op die van een mens. Marianne en Lamia toonden met een live demo hoe je deze robots visueel kunt programmeren en op welke manier interactieve scenario's kunnen worden gemaakt.

Aan de slag met robots voor de gezondheidszorg

Vervolgens gingen de deelnemers in kleinere groepen uiteen om te brainstormen over het gebruik van deze sociale robots in een door hen gekozen context in de gezondheidszorg. Elke groep werkte diverse scenario's uit waarbij ook de Alpha Mini's konden worden uitgeprobeerd. Opvallend was dat er de nodige discussie ontstond over de ethische implicaties van robots in de zorg, bijvoorbeeld voor mensen met dementie.

Krachten bundelen

De MBO opleiding Zorg & Welzijn biedt waardevolle perspectieven op de toekomst van robotica in de zorg, Verdere samenwerking met Digital Life kan van grote waarde zijn voor het doorontwikkelen van de technologie.