NL | EN

Home > Nieuws

Checklist onderzoek 2.0

02-02-2018

Er is een nieuwe Checklist onderzoek! Zowel een Engelse als een Nederlandse editie. Deze is om stapsgewijs te helpen bij het uitvoeren van onderzoek (met gebruikers).

Bij het doen van onderzoek, bijvoorbeeld om je ontwerp te motiveren en deze in een gebruikersstudie te evalueren, komt het een en ander bij kijken. Met behulp van de checklist, kunnen studenten, docenten en onderzoekers zo op een simpele manier nagaan of alle te ondernemen stappen in het onderzoeksproces in orde zijn. Een belangrijk doel van de checklist is om beter resultaten van studenten te kunnen verwerken in wetenschappelijke publicaties. Dit moet idealiter vervolgens helpen om ons praktijkgericht onderzoek op een hoger niveau te brengen en beter met onderwijs te verbinden.

De checklist onderzoek is dynamisch in ontwikkeling. Vragen, opmerkingen, verbetersuggesties en interesse om deze checklist ergens specifiek voor te willen inzetten/gebruiken, horen we daarom graag!