NL | EN

Home > Nieuws

AI: vervanging of juist versterking van menselijke intelligentie?

26-06-2024

Het Digital Life ‘Wie Zorgt?’ onderzoeksteam reisde van 10 tot en met 14 juni af naar Malmö, Zweden, voor de HHAI 2024 conferentie: ‘Hybrid Human AI Systems for the Social Good’.

Deze conferentie ging over het zich nog ontwikkelende vakgebied ‘Hybrid Intelligence’. Hierin wordt gekeken naar hoe AI en de mens samenwerken en wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld: ‘Moet AI de menselijke intelligentie vervangen of juist versterken?’

Hybride intelligente technologie

WieZorgt? is het onderzoeksproject waarin een Intelligente Zorgomgeving wordt ontwikkeld, die zorgprofessionals ondersteunt. Het probleem dat dit project adresseert, is de hoge werkdruk van zorgprofessionals in de dementiezorg. Door een stijging in het aantal ouderen met dementie, stijgt de zorgvraag terwijl het tekort aan zorgprofessionals groeit. Door de inzet van slimme technologische innovaties zoals een Intelligente Zorgomgeving kan deze werkdruk sterk verminderd worden.

Menselijke meerwaarde

Stephanie Kramer, Michel Oey, Wen-Tseng Chang en Somaya Ben Allouch zijn in dit project de betrokken onderzoekers vanuit de Hogeschool van Amsterdam.

Naast 5 dagen lang interessante workshops bijwonen, netwerkgesprekken voeren en de Zweedse cultuur opzoeken, verzorgde Wen-Tseng een presentatie over het AI-algoritme dat gebruikt wordt in het ‘Wie Zorgt?’-project.

Na afloop deelde ze de volgende bevindingen over haar bijdrage:

‘Na de presentatie kreeg ik veel vragen uit het publiek. Veel mensen zijn geïnteresseerd in hoe we thuis eetactiviteiten kunnen detecteren en hoe we de gebruikerstypen van mensen met dementie kunnen opbouwen.

Er waren ook een diverse sprekers op de conferentie die vergelijkbare gezondheidstoepassingen hadden zoals in ons onderzoek, alleen dan bestemd voor een andere doelgroep (bijvoorbeeld mensen met diabetes). We hadden in Malmö de kans om met elkaar van gedachten te wisselen over andere mogelijkheden om ons systeem te verbeteren.

Over het algemeen denk ik dat we -door deel te nemen aan deze conferentie- de interesse van het publiek hebben gewekt voor het bouwen van hybride intelligente systemen, vooral voor zeer kwetsbare groepen zoals mensen met dementie. Als meer en meer mensen zich bewust zijn van het belang van het bouwen van systemen in de zorg, zullen we meer kans hebben om het prototype te testen en dit onderzoek in de toekomst voort te zetten.’

De bijbehorende publicatie over 'Human-Centered AI for Dementia Care: Using Reinforcement Learning for Personalized Interventions Support in Eating and Drinking Scenarios' is online te downloaden.