NL | EN

Home > Evenementen

Open workshop Data fysicalisatie

14-06-2018

Kun je data aanraken? Is informatie over onze leefomgeving of het gebruik van technologie op een andere manier inzichtelijk te maken? Tijdens deze workshop in het kader van het project Zichtbaar Slimmer gaan we aan de slag met data en abstracte informatie en kijken we hoe we deze begrijpelijk en fysiek kunnen maken. De workshop @ de Waag op donderdagavond 14 juni is open voor iedereen!

Samen gaan we actief aan de slag met data, zoals die van de gemeente Amsterdam. Tijdens deze avond exploreren deelnemers zelf hoe je data tastbaar kan maken.

Heb jij thuis nog verhuisdozen, grote gekleurde paraplu’s of ander materiaal wat je wil gebruiken in het fysiek presenteren van data? Of heb je een data vraagstuk die je graag tastbaarder zou willen maken? Neem deze vooral mee!

Datafysicalisatie gaat een stap verder dan datavisualisatie, in dat het gaat om het creëren en vormgeven van tastbare representaties van data om zo inzichten te krijgen en kennis te delen. De betekenis van data is niet eenduidig vooraf aanwezig, maar wordt actief geconstrueerd. Tijdens deze avond onderzoeken we welke vragen je moet stellen als je een fysieke, tastbare representatie van data gaat maken. Hoe kunnen we het onzichtbare zichtbaar maken? Hoe kan je data ervaren?

De entree voor deze workshop bedraagt € 5,- inclusief een drankje en een hapje. Aanmelden gaat via deze site.

Programma

19:30 – 20:00 Inloop
20:00 – 20:05 Introductie Critical Makingg
20:05 – 20:20 Introductie datafysicalisatie door Marije Kanis
20:20 – 20:35 Datavisualisatie in de praktijk door Eva Hilhorst
20:35 – 21:40 Workshop
21:40 – 22:00 Presenteren resultaten en reflectie

Zichtbaar Slimmer

Het project “Zichtbaar slimmer” heeft als doel om praktijkgericht onderzoek te doen naar de potentie van datafysicalisatie –het tastbaar maken van data– als middel om datageletterheid en 21st century skills te stimuleren.

Tegenwoordig wordt data op exponentiële schaal verzameld, gedeeld en gebruikt. Dit leidt echter niet per se en direct tot meer kennis en vaardigheden. Datasystemen zijn immers vaak complex en verborgen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals digitale fabricage bieden wel de mogelijkheid om data systemen zichtbaarder en tastbaarder te maken. Middels datafysicalisatie willen wij op zoek gaan naar handvatten die in staat stellen deze ontwikkelingen te omarmen en mede vorm te geven.

De hoofdvraag is: Wat is de potentiele waarde van datafysicalisatie - voor het (basis)onderwijs? Het project is een samenwerking tussen de HvA, St Janschool en de Waag en wordt gefinancieerd vanuit de KIEM 21st century skills regeling vanuit NWO/SIA.

Over ‘Critical Making’

In de Waag = Open workshopserie wordt telkens een maker, denker, onderzoeker, uitvinder, ontwerper of kunstenaar uitgenodigd, wiens werk centraal staat. We gaan in gesprek en zelf aan de slag in het Fablab.